MSZ Zábřeh

Úhrada a vyúčtování

Úhrada za službu je stanovena ve výši 100 Kč (slovy: jednostokorunčeských) za jeden den poskytování služby.

Úhrada za užívání služby se hradí ve výši příslušné denní výše úhrady násobené počtem dnů příslušného kalendářního měsíce nejpozději do konce příslušného měsíce. V případě, že nedojde k čerpání služby v celé výši úhrady, přestože již byla příjemcem služby zaplacena, přeplatek se vrací.

 

Úhrada bude prováděna po domluvě s uživatelem touto formou:

  1. celá výše úhrady je zaplacena v
 

Město Zábřeh, Městská sociální zařízení, nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 468 171, IČO: 003 03 640 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2013 Město Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!